A retinopexia profilática compreende a péxis por laserterapia ou crioterapia.